Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Αναβάθμιση προοπτικών στον ευρωπαϊκό χώρο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ από 13 διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης συναντήθηκαν πρόσφατα στην πόλη Κremsτης Κάτω Αυστρίας, στο πλαίσιο της έναρξης του έργου μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται για το CΟGΙΤΑ, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους €2,547,790.71. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Διαπεριφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται μέσω του προγράμματος ΙΝΤΕRRΕG ΙVC. Είναι ένα νέο έργο διαπεριφερειακού χαρακτήρα με τη συμμετοχή 13 διαφορετικών περιοχών, που στόχο έχει την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνάντηση για την έναρξη του έργου ανταλλάχθηκαν μεταξύ των 13 εταίρων απόψεις, αναλύθηκαν οι προτεραιότητες του καθενός και δημιουργήθηκε η κατάλληλη υποδομή για μια αποδοτική συνεργασία. Από πλευράς Κύπρου στο έργο συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ με υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή. Στη συνάντηση στην Αυστρία έλαβαν μέρος ο αναπληρωτής καθηγητής, επίσης στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Ανδρέας Βαρνάβας και η Ροζίτα Παυλίδου από το Τμήμα Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΠΑΚ. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στην κοινωνία και έχει καταστεί μέρος της συζήτησης για το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις για το κράτος ευημερίας, για τη διακυβέρνηση και για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Πολλές δημόσιες αρχές έχοντας αναγνωρίσει την προοπτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την έχουν ήδη τοποθετήσει στην πολιτική τους ατζέντα.
Το έργο CΟGΙΤΑ στοχεύει στον εντοπισμό και την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων, τα οποία θα μπορούν οι δημόσιες αρχές και άλλοι δημόσιοι φορείς να υιοθετήσουν με σκοπό να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προώθηση ενιαίας προσέγγισης, η οποία να συνδυάζει την κοινωνική με την περιβαλλοντική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτής της ενιαίας προσέγγισης το έργο CΟGΙΤΑ μελετά πέντε θεματικούς τομείς:
1. Ευαισθητοποίηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ενίσχυση των δυνατοτήτων εφαρμογής της 2. Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις δημόσιες αγορές 3. Κριτήρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη δημόσια χρηματοδότηση 4. Διεπιχειρησιακή συνεργασία και τοπικές αλυσίδες προμηθειών 5. Επικοινωνία και εμπορικό σήμα Το έργο CΟGΙΤΑ θα συνδυάσει τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή με την εμπλοκή τοπικών παραγόντων, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο είναι σύμφωνο με τις τοπικές προτεραιότητες. Θα υποστηρίξει επίσης την περιφερειακή ανάπτυξη με εργαλεία τα οποία προωθούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: