Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων


Κάθε Τετάρτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων για το 2012 άρχισε στις 18/1/2012 και θα ολοκληρωθεί στις
6/6/2012.Σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 ώρα 10.00π.μ. και 12.00π.μ. θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Αγωνίες θνητών-χρησμοί θεών» για παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και την επόμενη Τετάρτη 9.30π.μ. και 11.00π.μ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πουλιά και ζώα στο Αρχαιολογικό Μουσείο», για παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: