Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αδικούνται μισθολογικά οι καθηγητές, λέει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιδρά στη μείωση των αμοιβών τους
Tην έντονη διαμαρτυρία της για τη μείωση των αμοιβών των πανεπιστημιακών εκφράζει με ανακοίνωσή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ είναι η μόνη κατηγορία κρατικών λειτουργών, που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, των οποίων οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, από το 2004 έως το 2009, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες κρατικών λειτουργών, που οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς τους αγγίζουν το 100%.
Έτσι, οι σημερινές αποδοχές των μελών ΔΕΠ, των δύο πρώτων βαθμίδων, δηλαδή λέκτορας και επίκουρος καθηγητής, κυμαίνονται περίπου στα 1.100 έως 1.400 ευρώ.
Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι τα μέλη ΔΕΠ είναι επιστήμονες με τα κατά τεκμήριο, υψηλότερα, συγκριτικά με άλλους κλάδους, προσόντα, τα οποία αποκτώνται μετά από μακρόχρονη προσπάθεια, με αποτέλεσμα ο διορισμός τους να γίνεται συνήθως σε ηλικία, κατά την οποία άλλοι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, ακόμα και δημόσιοι λειτουργοί, έχουν ήδη αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας.
Οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από επιδόματα που φορολογούνται ως τακτικές αποδοχές. Η άσκηση του λειτουργήματος του πανεπιστημιακού δασκάλου προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση, με αγορά βιβλίων, συνδρομή σε περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κλπ. Είναι προφανές ότι οι σημερινές αποδοχές των μελών ΔΕΠ δεν επαρκούν για τα ανωτέρω, μολονότι αυτά είναι προαπαιτούμενα για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, υποστηρίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διευκρινίζεται, επίσης, στην ανακοίνωση της Συγκλήτου του Καποδιστριακού, ότι τα μέλη ΔΕΠ, που ασκούν παράλληλα ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται, πέραν της λοιπής φορολόγησης, να καταβάλλουν το 15% από τα έσοδά τους στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πανεπιστημιακή έρευνα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ δεν ασκεί ελευθέριο επάγγελμα.
Εξάλλου, οι χαμηλές αποδοχές και οι επαπειλούμενες νέες σημαντικές μειώσεις τους δεν αποτελούν μόνο ανασταλτικό παράγοντα προσέλκυσης ή συγκράτησης ταλαντούχων νέων Ελλήνων επιστημόνων στο ακαδημαϊκό σύστημα της χώρας, αλλά υποβαθμίζουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: