Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Με ειδικούς όρους οι απόφοιτοι εσπερινών λυκείων

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη για την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να επιτραπεί και το 2012 σε όλους τους απόφοιτους εσπερινών λυκείων να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο με ειδικούς όρους.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, η απόφαση αυτή συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι αποτρέπει τον αιφνιδιαστικό περιορισμό της πρόσβασης εργαζομένων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τη μεταβατική ρύθμιση είχε προτείνει η ανεξάρτητη αρχή, καθώς ο νέος νόμος απαιτεί διετή φοίτηση σε εσπερινό λύκειο, προκειμένου να ισχύσουν οι ειδικοί όροι εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτόν, όμως, αποκλείονταν αιφνιδιαστικά ορισμένοι μαθητές όπως, για παράδειγμα, όσοι στην παρούσα οικονομική συγκυρία επέλεξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους να μεταπηδήσουν σε εσπερινό λύκειο, προκειμένου παράλληλα να εργάζονται, παρατηρεί η αρχή.
Συγκεκριμένα, το πρόβλημα αφορούσε μαθητές οι οποίοι θα αποφοιτήσουν από εσπερινά λύκεια το 2012 και δεν έχουν φοιτήσει δύο πλήρη σχολικά έτη σε αυτά. Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης προβλεπόταν για το σχολικό έτος 2011- 2012 και έπειτα, με νομοθετική ρύθμιση η οποία δημοσιεύτηκε, όμως, μετά την έναρξη του προηγούμενου σχολικού έτους (ν. 3879/21-9-2010, άρθρο 27) και χωρίς έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Έτσι, πολλοί μαθητές, οι οποίοι στην παρούσα οικονομική συγκυρία μεταπήδησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους σε εσπερινό λύκειο για να μπορούν να εργάζονται, αποκλείονταν από την εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ειδικούς όρους, γεγονός που το πληροφορήθηκαν αφού είχαν ήδη εγγραφεί στα λύκεια αυτά.
Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο υπουργείο Παιδείας τη μετάθεση της εφαρμογής της επίμαχης ρύθμισης κατά ένα σχολικό έτος, κάτι που έκανε δεκτό το υπουργείο και κατέθεσε τροπολογία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πήραν μετεγγραφή σε εσπερινό λύκειο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011, να εισαχθούν στα πανεπιστήμια.
Πηγή:ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: