Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Μια στροφή πριν τις Παγκύπριες

Οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές σε εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για όλα τα θέματα
Φωτογραφία
Δώδεκα μέρες πριν από την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων για την απόλυση των μαθητών από τη Μέση Εκπαίδευση, αλλά και για την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, και ήδη το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σε όλα τα σχολεία εγκύκλιο με οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τα διάφορα θέματα που εμπίπτουν της εξεταστικής διαδικασίας.

Μερικά από τα θέματα, τα οποία θίγονται στην εγκύκλιο είναι τα εξεταζόμενα μαθήματα και για τα δύο πλαίσια, η μεταφορά των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, η ώρα προσέλευσής τους στα εξεταστικά κέντρα και ο χρόνος παραμονής τους εντός των αιθουσών καθώς επίσης και η γραφική ύλη, την οποία οι χιλιάδες υποψήφιοι θα προμηθευτούν.
Όσον αφορά στην περίοδο των εξετάσεων έχει οριστεί ως εξής:
(α) 13/6/2012 - 19/06/2012 : Για τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης.
(β) 18 Μαΐου - 12 Ιουνίου 2012: Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης.
Εξεταζόμενα μαθήματα
Αναφορικά με αυτό το κεφάλαιο, η εγκύκλιος αναφέρει:
Εξεταζόμενα μαθήματα για σκοπούς απόλυσης είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11(1) των Κανονισμών, τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, είναι:
α) Για το Ενιαίο Λύκειο τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και δυο από τα μαθήματα κατεύθυνσης της επιλογής του μαθητή. Σε περίπτωση που το μάθημα των Μαθηματικών είναι ένα από τα μαθήματα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο μάθημα κατεύθυνσης των Μαθηματικών και επί πλέον σε δύο άλλα μαθήματα κατεύθυνσης. Αν ο μαθητής δεν έχει επιλέξει το μάθημα των Μαθηματικών ως μάθημα κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηματικά Κοινού Κορμού.
β) Για όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Φυσική και τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου.
γ) Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και οι Τεχνολογίες της Ειδικότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Μαθήματα μόνο για απόλυση που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, και β) μαθήματα για σκοπούς πρόσβασης και απόλυσης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης (τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Εξετάσεων, τους οποίους κατέχουν οι μαθητές).
Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών μηχανών
Η χρήση προγραμματιζόμενων υπολογιστικών μηχανών απαγορεύεται.
Κάθε σχολείο προβαίνει σε διορισμό κατάλληλης διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει το έργο ελέγχου και σφράγισης των υπολογιστικών μηχανών που θα χρησιμοποιήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις οι μαθητές του σχολείου τους. Για τους αποφοίτους άλλων ετών η σφράγιση θα γίνεται στο συντονιστικό κέντρο της επαρχίας τους.
Όσες υπολογιστικές μηχανές είναι επιτρεπτού τύπου, σφραγίζονται από την Επιτροπή του κάθε σχολείου στην οπίσθια πλευρά τους με ειδικό ανεξίτηλο μελάνι που αγοράζει το σχολείο. Η σφράγιση γίνεται με τη σφραγίδα του σχολείου, τοποθετείται απευθείας στην οπίσθια πλευρά του υλικού της μηχανής - όχι πάνω σε αυτοκόλλητο - και συνοδεύεται από τη μονογραφή του Β.Δ. με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.
Απαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και επομένως έχουν οθόνη μεγαλύτερη της συνηθισμένης) ή μπορούν να προγραμματιστούν (αν έχουν την ένδειξη programmable) ή έχουν μνήμη στην οποία μπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώματα. Κατάλογος με επιτρεπόμενες ή μη επιτρεπόμενες μηχανές δεν θα αποσταλεί.
Κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων οι επιτηρητές ελέγχουν κατά πόσο οι υπολογιστικές μηχανές των μαθητών φέρουν την ενδεικτική σφραγίδα ή όχι και, όπου συντρέχει λόγος, λαμβάνουν, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τα προνοούμενα για τη δολίευση μέτρα. Επίσης, ειδικός εντεταλμένος λειτουργός που ορίζει ο υπεύθυνος του κέντρου διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο της καταλληλότητας των σφραγισμένων μηχανών.
07/05/2012
Πανεπιστήμιο Κύπρου 03:00μ.μ. Σεμινάριο Τμήματος Οικονομικών με θέμα «Revisiting the StatisticalFoundations ofΡanelData Μodeling». Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Οικονομικών, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο ΟΕΔ02, 1ος όροφος, Αίθουσα 114, τηλ. 22893700/01/02.
07:30μ.μ. Διάλεξη Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας με θέμα «Ηospitalier linkswith Cyprusin the Sixteenth Century». Αίθουσα διαλέξεων, Κτήριο Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Οδός Γλάδστωνος 12, Λευκωσία, τηλ. 22893560.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
07:30μ.μ. Πανεπιστήμιο της Δευτέρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Μνήμη Βενέδικτου Παύλου Εγγλεζάκη, 1947-1992», Πολιτιστικό Κέντρο.
06:00μ.μ. LinguisticsClub Lecture with title «ΙsΕnglish a Τhreatto ΕU Μultilingualism?», Αμφιθέατρο Άλφα.
Στους μαθητές θα δοθούν:
α) Λευκά τετράδια: Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης.
β) Ροζ τετράδια: Για μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και για όλα τα μαθήματα της Β΄ σειράς.
γ) Πράσινα τετράδια (μόνο για την Πρακτική Γραφείου).
δ) Από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα σταλούν στα Εξεταστικά Κέντρα διάφορα υλικά απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συσκευασία των γραπτών δοκιμίων.
Τέτοια υλικά σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου είναι:
α) Αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων.
β) Μικρά πράσινα κορδόνια για σύνδεση διπλών τετραδίων και φύλλων απαντήσεων των δοκιμίων ακρόασης και κατανόησης.
γ) Μεγάλα πράσινα κορδόνια για σύνδεση δεσμών πενήντα τετραδίων για μεταφορά τους στο συντονιστικό κέντρο.
Χωρίς τα κινητά στις αίθουσες Έξω από τις αίθουσες, στις οποίες θα εξετάζονται και μάλιστα απενεργοποιημένα, θα παραμείνουν τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν φέτος στις Παγκύπριες Εξετάσεις που αρχίζουν στις 18 Μαΐου. Αυτό ξεκαθαρίζεται και πάλι στην πολυσέλιδη εγκύκλιο, η οποία καλεί τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένοι στο θέμα μεταφοράς κινητού τηλεφώνου καθότι η παρουσία του εντός της αίθουσας, όπου θα εξετάζονται, ακόμα κι αν είναι απενεργοποιημένο, θα θεωρηθεί απόπειρα δολίευσης και θα επισύρει όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτή. Στην εγκύκλιο, όμως, γίνεται αναφορά και για την ώρα προσέλευσης και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής τους εντός της αίθουσας. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις οδηγίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασής τους. Είναι μεν δυνατό να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής του κάθε εξεταστικού κέντρου, σε υποψήφιο που καθυστέρησε, όχι όμως μετά την παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους. Αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής των εξεταζόμενων στις αίθουσες, αυτός ορίζεται στα 30 λεπτά τουλάχιστον από την έναρξη της εξέτασης τους, ανεξάρτητα κι από το εάν έχουν τελειώσει και επιθυμούν να αποχωρήσουν. Διαβάζοντας κάποιος την πολυσέλιδη εγκύκλιο του Υπουργείου, εστιάζει και στο σημείο «απάντηση σε απορίες των μαθητών - εξηγήσεις». Το πότε δίνονται, το κατά πόσο πρέπει να δίνονται ή όχι καθώς και το πώς χειρίζονται οι επιτηρητές το θέμα αυτό, είναι κάτι για το οποίο κάθε χρόνο γίνεται λόγος. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «για τα μαθήματα πρόσβασης (δηλ. τα μαθήματα που εξετάζονται όσοι επιθυμούν να απολυθούν μεν από τη Μέση Εκπαίδευση, αλλά και να εξασφαλίσουν θέσεις στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας), σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια, δεν γίνεται καμία διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο, με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση». Όσον αφορά όμως στα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης (δηλ. τα μαθήματα που θα εξεταστούν όσοι ενδιαφέρονται μόνο για απόλυση από τη Μέση Εκπαίδευση), η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα: «Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα θέματα να είναι σαφή και να μην χρειάζεται οποιαδήποτε εξήγηση. Για τυχόν, όμως, απορίες ή αβλεψίες που θα παρουσιαστούν, για τα μαθήματα απόλυσης, απαντήσεις και εξηγήσεις θα μπορούν να δοθούν μόνο από το οικείο κλιμάκιο Επιθεωρητών που θα βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, μέσω των συντονιστικών διευθυντών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών με το Υπουργείο για οποιοδήποτε πρόβλημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: