Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Κωδικός ασφαλείας για τους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις

Έναν κωδικό ασφαλείας θα πρέπει να χορηγηθούν όλοι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους από την Τρίτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 του μήνα, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο εξεταζομένου (οι υποψήφιοι για το 90% των θέσεων) ή την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα (οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων).
Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Με τον κωδικό ασφαλείας που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα μπορούν σε επόμενη φάση, αφού μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, να επεξεργαστούν και αργότερα τον Ιούνιο να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Εντός της ίδιας προθεσμίας (8-18 Μαΐου) πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με το πρότυπο υπόδειγμα της σχετικής αίτησής τους και οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων).

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα κάνει ο (υπο)διευθυντής του Λυκείου, ο οποίος ακολούθως θα εντάσσει τον υποψήφιο στην αντίστοιχη κατηγορία.

Για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν είτε από το Λύκειο τους είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr (δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στο κοινό), όπου αναρτώνται όλα τα σχετικά έγγραφα, εγκύκλιοι, υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνων δηλώσεων κ.λπ.

prionokordela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: