Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
(Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη)
σας προσκαλεί στη διάλεξη του καθηγητή Gene Lerner
(University of California, Santa Barbara), 
ενός από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Ανάλυσης Συνομιλίας, με τίτλο 
“When Practice Does Νot Make Perfect: On the Intervention of Entitlement, Obligation and Solidarity in the Selection of Next Speaker”, την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012, και ώρα 12:00 μ., 
στο Αμφιθέατρο της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Lerner θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήρι Ανάλυσης Συνομιλίας με θέμα 
“Body Trouble and its Remediation”, 
την Τρίτη, 8 Μαΐου 2012, 17:00-20:00, 
στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας, στην Aίθ. 309 του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε περιορισμένο ακροατήριο με στοιχειώδεις γνώσεις Ανάλυσης Συνομιλίας 
(δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2310.991315).

The message in English

The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation)
is pleased to announce that Professor Gene Lerner
(University of California, Santa Barbara), 
one of the leading representatives of Conversation Analysis, will be giving a lecture entitled 
When Practice Does Not Make Perfect: On the Intervention of Entitlement, Obligation and Solidarity in the Selection of Next Speaker, on Friday, May 11, 2012, at 12:00, 
at the Amphitheatre of the New Wing, Faculty of Philosophy.

Professor Gene Lerner will also conduct a guided data analysis workshop entitled 
Body Trouble and its Remediation
The workshop will take place on Tuesday, May 8, 2012, 17:00-20:00, 
at the Library of the Department of Linguistics, Old Building of the Faculty of Philosophy, Room 309. 
The workshop is addressed to a limited audience with a basic knowledge of the principles of Conversation Analysis 
(to register, please call: 2310.991315).

Δεν υπάρχουν σχόλια: