Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ολοκληρώνοντας τον Ευρωπαικό Χώρο Ερευνας

Συνέδριο με θέμα «Ολοκληρώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας στο Πλαίσιο της “Ένωσης Καινοτομίας” - Ώρα για Επιβίβαση…», διοργανώνει στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας την ερχόμενη Τετάρτη, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (ΙΠΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να συνευρεθούν φορείς του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - ΕΧΕ, όπως είναι ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες Αρχές, ώστε να συμβάλουν στο διάλογο για τα μέτρα πολιτικής και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν με προοπτική την ολοκλήρωση του ΕΧΕ ως το 2014. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναλυθούν κύρια και διατομεακά θέματα πολιτικής του ΕΧΕ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων έρευνας, την ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές, ερευνητικές υποδομές, θέματα ισότητας των δύο φύλων, θέματα μεταφοράς γνώσης και ανοικτής πρόσβασης στη γνώση, διασυνοριακή συνεργασία και ανταγωνισμό των φορέων έρευνας, τη διεθνή συνεργασία και το μηχανισμό παρακολούθησης. Στόχος είναι να προσελκυθούν περί τους 200 συμμετέχοντες.
Στο συνέδριο θα παραστούν ως κύριοι ομιλητές η κα Μ?ire Geoghegan-Quinn, Ευρωπαία επίτροπος για Έρευνα, Καινοτομία και Επιστήμη και η υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα Έρευνας κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας.
Σε πρόσφατη διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του ενδιαφέροντος αλλά συνάμα σημαντικού αυτού συνεδρίου, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε πως με τον όρο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας εννοούμε τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου διεξαγωγής έρευνας και καινοτομίας, που θα χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη διακίνηση των ερευνητών, της γνώσης και της τεχνολογίας. «Για να γίνει αυτό κατορθωτό, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα εμπόδια που σχετίζονται με την κινητικότητα των ερευνητών, τη διασυνοριακή λειτουργία των χρηματοδοτικών οργανισμών και των οργανισμών εκπόνησης έρευνας, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, και τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης. Η σημασία του θέματος αυτού φαίνεται και από την περίληψή του στις αποφάσεις των αρχηγών των κρατών-μελών της ΕΕ κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2011, όπου αναφέρεται ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.
Η κυπριακή Προεδρία έχει ήδη θέσει το θέμα προς συζήτηση στους υπουργούς Έρευνας των κρατών-μελών της ΕΕ κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου, ενώ ετοιμάζει και κείμενο Συμπερασμάτων Συμβουλίου για υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 11 Δεκεμβρίου 2012», σημείωσε ο κ. Γεωργίου. Κύριες ενότητες Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΙΠΕ Βασίλειος Τσάκαλος, αναφέρθηκε στις κύριες ενότητες του συνεδρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: «Στόχοι και Στρατηγική Υλοποίησης του ΕΧΕ ως το 2014», «Ελκυστικότητα του ΕΧΕ για Ερευνητές Υψηλού Επιπέδου», «Συμβολή του ΕΧΕ στο να Καταστούν τα Εθνικά Συστήματα Έρευνας-Καινοτομίας Αποτελεσματικότερα», «ΕΧΕ από τη Σκοπιά της Βιομηχανίας», «Καινοτομία που Υποστηρίζει Κινητικότητα και Απασχόληση: Οι Προοπτικές εντός και εκτός του Ακαδημαϊκού Χώρου», «Προοπτικές Καριέρας, Κινητικότητα και Ισότητα Φύλων», «Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών για το 2020 και Μετά», «Ερευνητικές Υποδομές για Βιομηχανική Καινοτομία, Δημιουργία Θέσεων Εργασίας, Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη» και «Βέλτιστη Διάχυση, Ανοικτή Πρόσβαση και Μεταφορά της Επιστημονικής Γνώσης στο πλαίσιο ενός Ψηφιακού ΕΧΕ».
Όσον αφορά στο τι έχει να κερδίσει η Κύπρος την εμπλοκή της αυτή στον ΕΧΕ, ο κ. Τσάκαλος είπε τα εξής: «Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα: «τι κερδίζει η Κύπρος από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας», θα έλεγα «Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις», δηλαδή: παραπέμπω ακριβώς στον ορισμό του τι είναι ο ΕΧΕ. Ο ΕΧΕ βασίζεται πάνω στη 5η Ελευθερία της «Ελεύθερης Διακίνησης της Γνώσης» και είναι ο ενιαίος χώρος διεξαγωγής έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη διακίνηση των ερευνητών, της γνώσης και της τεχνολογίας. Έτσι, λοιπόν, οι φορείς της Κύπρου, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις έχουν θα έλεγα πολλά να κερδίσουν από την κινητικότητα των ερευνητών, τη διασυνοριακή λειτουργία των χρηματοδοτικών οργανισμών και των οργανισμών εκπόνησης έρευνας, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, και τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης».
ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί ότι πριν από μερικές μέρες πραγματοποιήθηκε και άλλο συνέδριο το οποίο αφορούσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), με τίτλο: “Εuropean Ιnstitute of Ιnnovation and Τechnology Stakeholders Conference - Αddressing Societal Challenges through the ΕΙΤ”. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων στην αναζήτηση τρόπων, με τους οποίους το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να συνευρεθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας για να συζητήσει το μέλλον του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των υπαρχουσών και πιθανά μελλοντικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Κnowledge and Ιnnovation Communities - ΚΙCs) στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», το οποίο είναι το επόμενο επταετές (2014 - 2020) Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εμπειρίες εγκαθίδρυσης των πρώτων ΚΙCs, καθώς και στα καίρια εκείνα στοιχεία για την εγκαθίδρυση μιας μελλοντικής ΚΙC. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το συνέδριο δίδει έμφαση σε εκπροσώπους της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, ερευνητικές κοινότητες και κοινότητες καινοτομίας, καθώς και λήπτες αποφάσεων της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: