Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις για την ανάληψη ερευνών και τη συγγραφή μελέτης, αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για τη συγγραφή μελέτης που θα αναφέρεται στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό των Απόδημων Ηπειρωτών στην Αμερική. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εντός 45 ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Γραφείο Τύπου του Συμβουλίου σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό.

Γίνεται γνωστό ότι η φύση της έρευνας επιβάλλει ο υποψήφιος ερευνητής να μεταβεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην Αμερική για επιτόπια έρευνα. Σε διάστημα ενός έτους από την επιλογή του θα υπάρξει αξιολόγηση του έργου που επετέλεσε ο ερευνητής ώστε να ακολουθήσει ανανέωση της ερευνητικής συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή πτυχιούχοι Ανωτάτου ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Ιδρύματος, Ελληνικής Υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος και κατά προτίμηση να κατάγονται από την Ήπειρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, στη διεύθυνση:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
c/o  Spyros Kostadimas, Oberstr. 117. 51149 KOELN - Germany
Τηλ.: +49 (0) 220314357,  Κιν.:+49 (0) 171 5374527, Φαξ:+49(0)3222 375 195 6


Δεν υπάρχουν σχόλια: