Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε απλούς αριθμούς

Σπουδές, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, έρευνα, Πανεπιστημιούπολη και οικονομική διαχείριση είναι μερικά μόνο από τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για το 2011 που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και η οποία
παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε απλούς αριθμούς.
Όλα τα κεφάλαια που αποτελούν κύριες συνισταμένες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ακαδημαϊκού ιδρύματος περιλαμβάνονται στην έκθεση πεπραγμένων, δίνοντας μια εικόνα για το έργο αλλά και τους τομείς ανάπτυξης του πανεπιστημίου.
Σημαντικό είναι και το κομμάτι που αφιερώθηκε για το νευραλγικό τομέα της Έρευνας καθότι στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά το 2011 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούσαν οκτώ ερευνητικά κέντρα/μονάδες:
�Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας �Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου» �Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας «Ήφαιστος» �Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών �Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος» �Κέντρο Οικονομικών Ερευνών �Ωκεανογραφικό Κέντρο �Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας».
Στα τμήματα του πανεπιστημίου λειτουργούν 76 ερευνητικά εργαστήρια σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία και με σύγχρονη ερευνητική υποδομή, τα οποία εξυπηρετούν τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων.
Όσον αφορά στις ευρεσιτεχνίες, το ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα εννέα διπλώματα, γεγονός το οποίο το χαρακτηρίζει σαν πολύ σημαντικό, κι αυτό διότι αναμένεται πως η εμπορική αξιοποίηση των διπλωμάτων και η εισαγωγή των τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά, θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Η χρηματοδότηση της έρευνας είναι ένα άλλο, πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο δεν θα μπορούσε να μην απασχολεί το ακαδημαϊκό ίδρυμα. Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2011, διαφαίνεται πως τη συγκεκριμένη χρονιά η εσωτερική χρηματοδότηση (ερευνητικές δραστηριότητες, εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις, εσωτερικά προγράμματα και συγχρηματοδοτήσεις προγραμμάτων ΙΠΕ), έφτασε τα €4.595.378. Η εξωτερική χρηματοδότηση (ευρωπαϊκά, διεθνή και προγράμματα ΙΠΕ) για το 2011 ανήλθε στα €11.213.607.
Οι τρεις σημαντικοί πυλώνες: Το πανεπιστήμιο πρωτίστως στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι στην πραγματικότητα αποτελούν και συνθέτουν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι πυλώνες αυτοί δεν είναι άλλοι από τους: φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό.
Φοιτητές: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτούργησαν έξι σχολές και 21 τμήματα, τα οποία προσέφεραν 28 προγράμματα σπουδών. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανήλθε στους 4.684, οι οποίοι κατανεμήθηκαν ως ακολούθως:
�Ελληνοκύπριοι: 4.364
�Τουρκοκύπριοι: 4 �Ελλαδίτες: 272 �Φοιτητές από άλλες χώρες: 15 �Αλλοδαποί εκτός ΕΕ: 29 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του πανεπιστημίου, οι 53 φοιτητές από το σύνολο των 4.684 προέρχονταν από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.
Εκτός όμως από τις πιο πάνω κατηγορίες, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη συγκεκριμένη χρονιά φοιτούσαν επιπλέον 95 φοιτητές, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Εράσμους.
Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ίδιας ακαδημαϊκής ανήλθαν στους 1.553, κατά 37 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2009 – 2010.
Ακαδημαϊκοί: Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελεί μία σημαντική παράμετρο της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, το οποίο εστιάζει στην προσέλκυση νέου και ικανού προσωπικού. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα λίγα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας του, έχει πετύχει να μετατραπεί σε μία δραστήρια κοινότητα επιστημόνων. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του απαρτίζεται από Κύπριους, Ελλαδίτες και ξένους καθηγητές, οι οποίοι διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και χαίρουν αναγνώρισης από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
Σχετικά τώρα με τους αριθμούς των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού το 2011 ήταν οι ακόλουθοι:
�78 καθηγητές (κλίμακες Α15 και Α16) σε ποσοστό 15,45% του συνόλου �99 αναπληρωτές καθηγητές (κλίμακες Α14 και Α15) σε ποσοστό 19,60% του συνόλου �135 επίκουροι καθηγητές (Α13 και Α14) σε ποσοστό 26,73% του συνόλου �119 λέκτορες (Α12 και Α13) σε ποσοστό 23,56% του συνόλου �74 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε ποσοστό 14,17% του συνόλου.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, από τις εγκεκριμένες θέσεις ανά έτος, έχει πληρωθεί μόνο ένας αριθμός θέσεων. Οι υπόλοιπες που δεν έχουν πληρωθεί, οι γνωστές «άγονες θέσεις», έχουν συμπληρωθεί προσωρινά με επισκέπτες καθηγητές. Για την υπό εξέταση ακαδημαϊκή χρονιά, ο αριθμός των θέσεων των επισκεπτών καθηγητών ανήλθε στους 142. Διοικητικό προσωπικό: Πέρα από τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς, ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του πανεπιστημίου είναι το διοικητικό προσωπικό. Κατά το 2011 προκηρύχθηκαν συνολικά 32 θέσεις διοικητικού προσωπικού (24 μόνιμες και οκτώ με σύμβαση), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2010 ανήλθε στις 77 θέσεις. Για το έτος 2011, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων του διοικητικού προσωπικού ανερχόταν σε 368 σε σύγκριση με 352 εγκεκριμένες θέσεις κατά το έτος 2010.
Το σύνολο των απολαβών του διοικητικού προσωπικού ανήλθε στα €19.691.770.
Η Πανεπιστημιούπολη συνεχίζει να «απλώνεται»: Η Πανεπιστημιούπολη, η οποία καλύπτει μια τεράστια έκταση γης στη Λευκωσία, συνεχίζει να αναπτύσσεται, με στόχο σε μερικά χρόνια να γίνει κατορθωτό να μεταφερθεί ο πυρήνας της πανεπιστημιακής κοινότητας εκεί, εγκαταλείποντας τα διάσπαρτα κτήρια που μέχρι τώρα ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Με το τέλος του 2011, μαζί με αυτά που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και το 2010, ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα στην Πανεπιστημιούπολη:
�Έργα υποδομής – πρώτη φάση �Κτήρια λειτουργικής υποστήριξης �Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης �Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών �Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας Ι �Φοιτητική Εστία – φάση 1α �Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» �Αθλητικές εγκαταστάσεις – φάση 1 �Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών �Κτηριακές εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης �Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας ΙΙ �Χώροι Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά στα έργα που «τρέχουν» αυτή την περίοδο είναι το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και οι βελτιωτικές εργασίες για τη διαμόρφωση και την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του αρχοντικού «Αξιοθέας», το οποίο βρίσκεται στην παλιά Λευκωσία. 
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: