Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Η μητρική γλώσσα δεν είναι αρκετή

Μειώνεται η ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκμάθησης ξένων γλωσσών
Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από ολοένα και πιο μικρή ηλικία, αφού σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα περισσότερα ήδη ξεκινούν μεταξύ έξι και εννιά ετών. Όπως διαπιστώνεται, τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια, οι πιο πολλές χώρες μείωσαν την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκμάθησης ξένων γλωσσών. Κάποιες, μάλιστα, προσφέρουν μαθήματα ξένων γλωσσών από την προσχολική ηλικία - η γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, για παράδειγμα, προσφέρει μαθήματα ξένων γλωσσών από την ηλικία των τριών ετών.
Στην έκθεση «Βασικά στοιχεία για τη σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη 2012» επιβεβαιώνεται, εξάλλου, πως η διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας είναι, με μεγάλη διαφορά, η πλέον διαδεδομένη σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθούν τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά και τα ρωσικά.
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο τονίζεται, επίσης, ότι με βάση την έκθεση, όλο και περισσότεροι μαθητές μαθαίνουν πλέον δύο γλώσσες (τουλάχιστον για διάστημα ενός έτους) κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Κατά μέσο όρο, τη σχολική χρονιά 2009-2010, το 60,8% της χαμηλότερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) διδάχθηκε δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 14,1% έναντι της περιόδου 2004/05. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν διδάχθηκε μια ξένη γλώσσα μειώθηκε από 32,5% σε 21,8%.
Όσον αφορά στα αγγλικά είναι η πλέον διδασκόμενη ξένη γλώσσα και στις 32 σχεδόν χώρες που καλύπτει η έρευνα (27 κράτη μέλη, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Μάλιστα, από το 2004/2005 η τάση αυτή σημείωσε σημαντική αύξηση. Στη χαμηλότερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην ανώτερη βαθμίδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των μαθητών που μαθαίνουν αγγλικά υπερβαίνει το 90%. Μόνο ένα μικρό ποσοστό μαθητών (0-5% ανάλογα με τη χώρα) διδάσκονται άλλες γλώσσες πλην των αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών, γερμανικών και των ρωσικών. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται, ακόμα, μια διαπίστωση που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση: ότι λίγες χώρες απαιτούν από τους ασκούμενους καθηγητές ξένων γλωσσών να διαμείνουν για λόγους γλωσσικής κατάρτισης στο εξωτερικό. Ειδικότερα, μόνο το 53,8 % των καθηγητών ξένων γλωσσών που έλαβαν μέρος στην ευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα για τις γλωσσικές γνώσεις δήλωσαν ότι παρέμειναν πάνω από ένα μήνα για σπουδές στη χώρα στην οποία ομιλείται η γλώσσα την οποία διδάσκουν. Αλλά το ποσοστό αυτό κρύβει μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων: το 79,7% των Ισπανών καθηγητών διέμειναν περισσότερο από ένα μήνα για σπουδές στη χώρα στην οποία ομιλείται η γλώσσα που διδάσκουν, ενώ στην περίπτωση των Εσθονών καθηγητών το ποσοστό ήταν μόνο 11%. Οι διαπιστώσεις αυτές θέτουν το ερώτημα κατά πόσο η έκθεση των μελλοντικών καθηγητών στην επιτόπια εμπειρία χρήσης της γλώσσας πρέπει να θεωρείται κριτήριο ποιότητας για την εκπαίδευσή τους.
Σημειώνεται ότι η σημασία της εκμάθησης ξένης γλώσσας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της διάσκεψης «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, τον Σεπτέμβριο στη Λεμεσό.
Η περίπτωση της Κύπρου
Στη χώρα μας το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από την Α’ Δημοτικού (εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα από την περσινή σχολική χρονιά). Στο Γυμνάσιο και στην Α’ Λυκείου οι μαθητές μας μαθαίνουν Αγγλικά και Γαλλικά. Στη Β’ και Γ’ τάξη του Λυκείου μπορούν να επιλέξουν δύο από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Τουρκικά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πολυγλωσσία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών προκειμένου:
?να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς· ?να βοηθήσει τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν την έννοια του πολίτη της ΕΕ· ?να προσφέρονται ευκαιρίες στους νέους για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό και ?να ανοίξουν νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο ΣΤΟΧΟΣ Στόχος είναι μια Ευρώπη στην οποία όλοι, από πολύ μικρή ηλικία, θα διδάσκονται τουλάχιστον δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους. Στη διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2002, καθορίστηκε ο στόχος «μητρική γλώσσα +2» από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η Επιτροπή, στη νέα στρατηγική της για την «επανεξέταση των δεξιοτήτων», που αναμένεται να εγκριθεί τον Νοέμβριο, θα προτείνει ένα στοιχείο συγκριτικής αξιολόγησης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: