Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Έρευνα παρουσιάζει το κόστος των φοιτητών για τα ελληνικά πανεπιστήμια

Πόσο κοστίζουν φοιτητές κα πανεπιστήμια. Μελέτη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

To υψηλότερο κόστος ανά φοιτητή έχουν Ε.Μ.Π και Γεωπονικό

ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
To υψηλότερο κόστος ανά φοιτητή έχουν Ε.Μ.Π και Γεωπονικό
Ακόμη και με αυτά κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων μπορούν να συγκριθούν τα ανα φοιτητή κόστη των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στη Ανώτατη Εκπαίδευση.