Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Νέες τεχνολογίες στα σχολεία

Δράσεις για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με στόχο τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό και την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα με σχετικές