Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Μετεξεταστέο Εξεταστικό

Τα συνεχή διαρθρωτικά λάθη των Εισαγωγικών στα πανεπιστήμια
 Του Χρήστου Κάτσικα στα ΝΕΑ
Η θέσπιση εξετάσεων που αφορούν τις διαδικασίες μετάβασης από τη Μέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ιστορικό χαρακτήρα. Κατά τη δεκαετία του 1920, το καθεστώς της εγγραφής στο πανεπιστήμιο, με μόνο εφόδιο το απολυτήριο του τότε γυμνασίου, ανατρέπεται για πρώτη φορά.

Εδώ καράβια χάνονται...

 Απορία πρώτη: Είναι ο Νόμος - Πλαίσιο το μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδείας σήμερα;
Απορία δεύτερη: Είναι ο τρόπος εκλογής πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων τμημάτων το μεγαλύτερο άγχος των ελληνικών οικογενειών;