Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Πρυτάνεις, Συμβούλια και «απάδουσες» συμπεριφορές…

Οι εκτός των πανεπιστημιακών τειχών διαβιούντες είναι αναμενόμενο να μην έχουν σαφή εικόνα όσων ανομικών συμπεριφορών διαδραματίζονται εντός των τειχών και να ταυτίζουν