Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Συκοφαντώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα

Tου Πασχου Μανδραβελη
 Μέχρι σήμερα οι πάσης φύσεως αριστεριστές και οι βολεμένοι στο τέλμα των ΑΕΙ πρυτάνεις υποστήριζαν ότι ο νόμος δεν έχει ισχύ διότι δεν έχει την «έγκριση» ή την «αποδοχή» της ακαδημαϊκής κοινότητας, λες και οι νόμοι για την απελευθέρωση των