Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις για την ανάληψη ερευνών και τη συγγραφή μελέτης, αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για τη συγγραφή μελέτης που θα αναφέρεται στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό των Απόδημων Ηπειρωτών στην Αμερική.

Η μητρική γλώσσα δεν είναι αρκετή

Μειώνεται η ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκμάθησης ξένων γλωσσών
Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από ολοένα και πιο μικρή ηλικία, αφού σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα περισσότερα ήδη ξεκινούν μεταξύ έξι και εννιά ετών. Όπως διαπιστώνεται, τα τελευταία δεκαπέντε