Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Κάτω τα χέρια από τον πρύτανη Μυλόπουλο - Λιγότερη ανανδρία...

 Γράφει: η Άτροπος
Χάρμα είναι αυτός ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο Μυλόπουλος ντε! Και πρότυπο, όχι μόνο για τους πρυτάνεις, αλλά για καθένα και καθεμία με σημαντική θέση στο δημόσιο βίο.
Με τη στάση του δίδαξε ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα, μαχητικότητα! Πραγματικός δάσκαλος!