Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Το σχέδιο «Αθηνά» σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

Συγχωνεύσεις, καταργήσεις 

Τα χαρτιά του ανοίγει το υπουργείο Παιδείας στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ως προς το σχέδιο «Αθηνά», που αφορά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΑΕΙ, τμημάτων και σχολών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», προβλέπει πολλές συγχωνεύσεις τμημάτων υπό το πρίσμα της δημιουργίας ισχυρών σχολών, αξιοποιώντας το υπάρχον σε διάσπαρτα τμήματα λιγοστό προσωπικό. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τμημάτων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ κατά περίπου 100 από τα 500 σήμερα και σε απάλειψη από τον ακαδημαϊκό χάρτη περίπου 10 ιδρυμάτων από τα 40 σήμερα. Αντιθέτως, ελάχιστες πόλεις θα μείνουν χωρίς τμήματα ή σχολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: