Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Ὁ Γουαρδιόλα τὸ Βαίερν Μονάχου προπονήσει

Άσκηση για ενάκτηση της αρχαιοελληνικής γλώσσας 
Picture
Ὁ προπονητὴς Πὲπ (Ἰωσὴφ) Γουαρδιόλα
Ἓν ἔτος ἐν ταῖς ΗΑΠ ἀναπαυσάμενος, ὁ Γουαρδιόλα αὖθις προπονήσει
Ὡς πάντες ἴσμεν, ὁ Γουαρδιόλα τὸ Π. Τ. Βαρκελόνα ἀπέλιπε πολλὰ ἆθλα κτησάμενος, ἀληθῶς δὴ τοσαῦτα ὅσα οὐδεὶς ἄλλος
προπονητὴς τὸ πρὶν ἐκτήσατο, πρὸς δὲ τὰς ΗΑΠ ἀπελθὼν ἐκεῖ ᾤκει, ἐβούλετο γὰρ άναπαύεσθαί τε καὶ μένειν πρὶν βουλεύσασθαι τίνα ὁμάδα τῷ μέλλοντι προπονήσοι.
πολλὰ μὲν ἐλέγετο περὶ τούτου, τί τμῆμα τὸν Γουαρδιόλα μισθώσοιτο· πότερον εἴτε πρὸς τὴν Ἀγγλίαν προσίοι εἴτε πρὸς τὴν Ἰταλίαν εἴτε ἴσως πρὸς τὸ Π. Τ. Βαρκελόνα ἐπανίοι... κτλ., τέλος δὲ χθὲς τὸ ἄγγελμα ἠκούσαμεν· πρὸς τὴν Γερμανίαν πρόσεισιν, τὸ γὰρ Βαίερν Μονάχου προπονήσει.
τὸ Βαίερν τετράκις τὸ Εὐρωπαῖον Ἆθλον ἐνήνεκται, ἔστι δὲ ὁ τῆς Γερμανίας γίγας· χθὲς μὲν ὁ τοῦ τμήματος φερέφωνος εἶπεν ὅτι ὁ Γουαρδιόλα τὸ Βαίερν τρία ἔτη προπονήσοι, τοῦ δὲ ἀγγέλματος ἐν τῇ Βαρκελόνῃ ἀγγελθέντος οἱ τὸν Γουαρδιόλα θαυμάζοντες, καίπερ δύσθυμοι ὄντες διότι πρὸς τὸ Βαρκελόνα οὐκ ἐπανίοι, ὅμως ἥσθησαν περὶ τὸ βούλευμα, τὸ γὰρ Βαίερν μέγιστον τμῆμά ἐστιν. 

Από το:http://www.akwn.net/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: