Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Κάντο όπως στα ΑΕΙ: Αξιολόγηση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε τροπολογία το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με την διοικητικά αυτοτελή Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα τελεί υπό την εποπτεία του.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων στον χώρο, να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιτυχής μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη διά βίου μάθηση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η Αρχή, μεταξύ άλλων, θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού. Παράλληλα, θα αξιολογεί την ποιότητα του έργου των σχολικών μονάδων, θα αξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και θα εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αξιολόγησής τους.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αρχής θα δίδεται η δυνατότητα να αξιολογούν τη διδακτική διαδικασία οι μαθητές και οι οικογένειές τους.
Η τροπολογία αυτή προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».
 http://www.crime.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: