Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

76.444 oι φετινοί εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

1.300 ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Θα δοθούν, επιπλέον, σχεδόν 10.000 θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή τρίτεκνους, πολύτεκνους και υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.
 Oριστικοποιήθηκε ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Την είσοδο των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα περάσουν φέτος
76.444 σπουδαστές, από τους οποίους 1.300 στις Στρατιωτικές Σχολές, 416 στις Εκκλησιαστικές, 68 στις Τουριστικές. Το υπουργείο Παιδείας συνυπολόγισε τα νέα δεδομένα του σχεδίου «Αθηνά» και τις πρυτανικές προτάσεις.
Τον τελικό αριθμό εισακτέων του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους, μετά την αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και τις προτάσεις των πρυτανικών αρχών, παρουσιάζει το «Έθνος - Παιδεία».
Συγκεκριμένα, 76.444 φετινοί υποψήφιοι θα ανοίξουν τις «πύλες» των ΑΕΙ-ΤΕΙ, Στρατιωτικών, Τουριστικών και Εκκλησιαστικών Σχολών.

Θα δοθούν, επιπλέον, σχεδόν 10.000 θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή τρίτεκνους, πολύτεκνους και υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους-Παιδεία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: