Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς στην ελληνική κοινωνία

(φωτό από συλλαλητήριο για την ιθαγένεια Eurokinissi)
(φωτό από συλλαλητήριο για την ιθαγένεια Eurokinissi)   
Το ρόλο που διαδραματίζουν το φύλο, η εθνότητα και η χώρα προέλευσης στην ένταξη και πορεία των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην εκπαίδευση και εργασία στην Ελλάδα καταγράφει μελέτη που εξέδωσε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών. Επισημαίνεται ότι είναι σημαντική για την ελληνική κοινωνία η επιτυχής ενσωμάτωση των μεταναστών.


Η μελέτη των Τ. Καρβουνίδη και Ι. Χολέζα που τιτλοφορείται "Οι διαδρομές των νέων μεταναστευτικής προέλευσης στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας"  επιχειρεί να καταγράψει τις ομοιότητες και διαφορές επιμέρους ομάδων νέων μεταναστευτικής προέλευσης σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό.
Όπως διαπιστώνει, οι νέοι άνδρες παλιννοστούντες διαφέρουν σημαντικά από τους άλλους νέους άνδρες μεταναστευτικής προέλευσης, με τους πρώτους να εμφανίζουν αρκετά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό τα οποία προσομοιάζουν με εκείνα των γηγενών ανδρών. Παρατηρούνται επίσης αξιόλογες αποκλίσεις κατά φύλο στα πλαίσια των επιμέρους ομάδων προέλευσης, όπως η απόκλιση μεταξύ νέων αλβανικής καταγωγής. Οι νέοι Αλβανοί εμφανίζουν εκ των υψηλότερων πιθανοτήτων συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό όλων των επιμέρους ομάδων νέων ανδρών, ενώ οι νέες Αλβανίδες εκ των χαμηλότερων πιθανοτήτων όλων των γυναικών.
Ιδιαίτερα δύσβατος φαίνεται ο δρόμος των νέων μεταναστών προς την επιτυχή οικονομική και κοινωνική ένταξη καθώς πέραν των δεδομένων δυσκολιών, προστίθενται οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει πως η επιτυχής ενσωμάτωση τουλάχιστον του 10% του πληθυσμού των μεταναστών δεύτερης γενιάς 15-29 ετών στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: