Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Οικονομική ένεση από τη Γερμανία στην ελληνική εκπαίδευση!

Περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, τουλάχιστον για το τμήμα της που σχετίζεται με τη δική τους εκπαιδευτική στρατηγική, αποφάσισαν να διαθέσουν οι Γερμανοί. Σύμφωνα με την DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) θα διατεθούν επιπλέον πόροι προκειμένου να ενισχυθούν εκπαιδευτικοί τομείς, να αποφευχθεί η μετανάστευση των ελλήνων φοιτητών και να δοθεί ώθηση στις παραδοσιακά στενές ακαδημαϊκές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το νέο πρόγραμμα - που θα παρουσιαστεί αναλυτικά την ερχόμενη Παρασκευή στο Ινστιτούτο Γκαίτε - προβλέπει πρόσθετους πόρους που θα παρασχεθούν από το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, με στόχο να ενδυναμωθούν οι ακαδημαϊκές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων και να δημιουργηθούν νέες.
«Μέσα στους στόχους είναι η στενότερη αυτή συνεργασία να ενισχυθεί μέσω της κινητικότητας και της ανταλλαγής καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανερχομένων επιστημόνων και φοιτητών και από τις δύο χώρες. Η ανταλλαγή των καθηγητών και των φοιτητών θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των γερμανικών και των ελληνικών πανεπιστημίων και θα ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των χωρών-εταίρων. Θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον οι μέχρι σήμερα υποτροφίες μικρής και μεσαίας διάρκειας για φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (π.χ. εξαμηνιαίες υποτροφίες, υποτροφίες έρευνας, υποτροφίες για εντατικά τμήματα γλώσσας και θερινά τμήματα). Τέλος, θα διατεθούν χρήματα για διμερείς εκδηλώσεις όπως συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια και θερινά σχολεία», αναφέρουν οι Γερμανοί.
Ενα σχετικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη είναι το RISE: φοιτητές των φυσικών και των μηχανικών επιστημών μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 24 Απριλίου για μια αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο/ερευνητικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες: www.daad.de/rise

Δεν υπάρχουν σχόλια: