Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Σχέδιο Αθηνά η Σχέδιο Αθήνα;

Δυστυχώς, φαίνεται πως για άλλη μια φορά δεν θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση με τα χαρτιά ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.

10.000 νηπιαγωγοί παραμένουν αδιόριστοι

ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ
Ο νηπιαγωγός -μετά τους γονείς- είναι το βασικό πρόσωπο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση του παιδιού
Ο περιορισμός των προσλήψεων νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε πτώση των βάσεων στα συναφή πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά και σε μείωση των πρώτων προτιμήσεων.