Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ακαδημαϊκοί στο τιμόνι των ΑΕΙ

Γράφει στο ΕΘΝΟΣ ο Γρηγόρης Ν. Τσόκας 
Λίγο μετά τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη
πρυτάνεων και προέδρων στα περισσότερα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας αντίστοιχα. Οι εκλογές αυτές, που θα γίνουν για πρώτη φορά με το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχουν τύχει πολύ μικρής δημοσιότητας μέχρι στιγμής.
Αυτό είναι λογικό, γιατί η χρονική συγκυρία τις έφερε πολύ κοντά σε γεγονότα που συγκεντρώνουν περισσότερο την προσοχή του κοινού. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ήσσονος σημασίας, αφού οι όποιες επιλογές γίνουν, θα καθορίσουν την πορεία των ΑΕΙ για την επόμενη τετραετία... Οταν μάλιστα φιλοδοξούμε αυτή να είναι η τετραετία ανάπτυξης και γνωρίζοντας ότι τα ΑΕΙ μπορούν και πρέπει να πρωτοστατήσουν στην πορεία ανάταξης της χώρας, γίνεται κατανοητό ότι τα πρόσωπα που θα ηγηθούν αυτών των οργανισμών θα παίξουν κρίσιμο ρόλο.
Τα ΑΕΙ οφείλουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών όπου εδρεύουν. Να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να διεξάγουν έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας, να είναι νησίδες αριστείας και καινοτομίας, πόλοι της πνευματικής ζωής και κύτταρα πολιτισμού. Με άλλα λόγια, τα ΑΕΙ πρέπει να συμμετέχουν στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, να διαμορφώνουν τα αναπτυξιακά σχέδια, να αξιολογούν την υλοποίησή τους, να διαμορφώνουν τις αξίες της κοινωνίας και να συναρτώνται με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της χώρας. Ολα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία θέλουμε να έχουν τα ΑΕΙ, απαιτούν συνάδουσα βούληση της ακαδημαϊκής κοινότητας και πάνω απ' όλα ικανή ακαδημαϊκή ηγεσία.
Είναι αυταπόδεικτο λοιπόν ότι αυτοί που θα εκλεγούν για να οδηγήσουν τις τύχες των ΑΕΙ πρέπει να είναι πρωτίστως ακαδημαϊκές προσωπικότητες, με διοικητικά και επικοινωνιακά χαρίσματα, και όχι το αντίστροφο. Δηλαδή στην προσωπικότητά τους πρέπει να προεξάρχουν οι διαστάσεις του δασκάλου και του ερευνητή. Φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει έλλειμμα στις ικανότητες διοίκησης, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο αυτές και να συνοδεύονται από χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση. Τα ΑΕΙ είναι τα υψηλότερα πνευματικά ιδρύματα της χώρας και δεν νοείται ότι μπορούν να διοικηθούν με την ίδια νοοτροπία που διοικείται ένας οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος οργανισμός

Ο Γρηγόρης Ν. Τσόκας είναι  Καθηγητής του ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: