Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Πώς συνδέονται όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες μεταξύ τους

Αυτό το διάγραμμα δείχνει την λεξικογραφική απόσταση – δηλαδή , ο βαθμός συνολικής απόκλισης στο λεξιλόγιο – μεταξύ των μεγάλων γλωσσών της Ευρώπης .
η σχέση των ευρωπαικών γλωσσών μεταξύ τους
Το μέγεθος του κάθε κύκλου αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ομιλητών για τη κάθε γλώσσα. Κύκλοι του ίδιου

Καθηγητής πανεπιστημίου καταχράστηκε 230.000 ευρώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καθηγητής πανεπιστημίου καταχράστηκε 230.000 ευρώ
Αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 230.000 ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus μέσω εικονικών παραστατικών για έξοδα και ταξίδια στο εξωτερικό.