Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Οι «παλιοί» των ΑΕΙ... είναι αλλιώς

Στις σοβαρές χώρες, τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια δίνουν –τουλάχιστον, σε μεγαλύτερο βαθμό από τα συμβατικά– την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες να δοκιμασθούν στη διδασκαλία μέσω του θέσεων του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού