Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Πολιτική Γλωσσολογία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ στο matrix24.gr
Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και διεθνώς (σε σχέση με τη χώρα) έχουν μεταφέρει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στον γλωσσολογικό και σημασιολογικό...
προσδιορισμό των λόγων, των δηλώσεων και των εγγράφων τα οποία συγκροτούν το πολιτικό corpus της συγκυρίας. Η διαρκώς αυξανόμενη και εκτεινόμενη αντιλογία αποκαλύπτει αφ' ενός τα όρια του πολιτικώς σκέπτεσθαι, δοθέντος οτι "τα όρια της γλώσσας (μου) ορίζουν τα όρια του κόσμου (μου)", κατά τη διατύπωση του Ludwig Wittgestein και αφ' ετέρου τη δογματική  και υστερόβουλη εμμονή προσδιορισμού της γλώσσας (και των λέξεων) απο τις τρέχουσες (και συγκυριακές) ανάγκες παρά απο την πραγματική σημασία η οποία αποδίδεται απο τη χρήση των λέξεων.
Έν κατακλείδι, η αλλαγή της γλώσσας ( και των λέξεων) επισημαίνει την αλλαγή του πολιτικού κόσμου μας και η χρήση της ("νέας") γλώσσας και των ("νέων") λέξεων, πρόκειται να επικυρωθεί η μη, απο τη συνθήκη της αληθείας της σε σχέση με την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων.Όμως σε πάσα περίπτωση η άλλη γλώσσα (ή η "νέα" γλώσσα) και οι άλλες λέξεις (ή οι "νέες" λέξεις) συνιστούν έναν άλλο (πολιτικό) κόσμο ο οποίος απεικονίζεται απο μιαν άλλη (πολιτική) γλώσσα. Έν άλλοις η εμπλοκή για την λεκτική αναγνώριση της άλλης ("νέας") πολιτικής κατάστασης προσομοιάζει πλέον σε μια (θορυβώδη) σιωπή παρά σε μια (παραγωγική) αντίκρουση.
Η αγνόηση αυτής της διατύπωσης οδηγεί σε σύγχυση η οποία εμποδίζει σφόδρα την κατανόηση του πολιτικού προβλήματος και κατα συνέπεια τη διαχείριση και τον έλεγχο επ' αυτού.

Αναγκαίο υστερόγραφο
Είναι ευκταίο και εξαιρετικά χρήσιμο οι σχετικές δηλώσεις άμφω, να υπομιμνήσκουν την εξέλιξη και την κατάσταση των κρίσιμων μεγεθών (εγχώριο προϊόν,απασχόληση,φτώχεια, πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες, κά), τα οποία συγκροτούν το κοινωνικό και οικονομικό status και τη συνοχή της χώρας και των κοινοτήτων της καθώς στη προκειμένη περίπτωση συνιστούν μια (μείζονος ιστορικής σημασίας) αρνητική επίδοση η άρση της οποίας αποτελεί το θεμελιώδες πολιτικό πρόταγμα της συγκυρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: