Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Διαμαρτυρίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν

«Προβλήματα και στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων» βλέπει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ενόψει της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι διαμαρτυρίες των υποψηφίων, ιδιαίτερα των τεχνικών ειδικοτήτων, πληθαίνουν. Τα κενά εκπαιδευτικών όπως αυτά διαβιβάστηκαν από τις σχολικές μονάδες και τελικά υπολογίζονται - αποφασίζονται - εισηγούνται τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ δεν δημοσιοποιούνται από την πλειοψηφία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάποιες φορές δεν είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η κατανομή των ωρών, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις προβλεπόμενες αναθέσεις μαθημάτων ούτε στους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που τα διδάσκουν σε Α΄ ανάθεση, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. «επειδή τα προαναφερθέντα λάθη προκαλούν αδικίες ανάμεσα στους κλάδους και τις ειδικότητες, ευνοώντας κατά περίπτωση ορισμένες και συνεπώς οδηγώντας σε μειωμένο αριθμό προσλήψεων από άλλες, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα και στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε για την κατεπείγουσα διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και τη δημοσιοποίηση όλων των κενών εκπαιδευτικών, από όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου η επερχόμενη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όλων των τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων να πραγματοποιηθεί άμεσα, σε μία φάση, δίκαια και με διαφάνεια»

Δεν υπάρχουν σχόλια: