Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Λιποθυμούν από την πείνα μαθητές στα σχολεία

Λιποθυμούν από την πείνα μαθητές στα σχολεία
Τα δραματικά στοιχεία που καταδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα σίτισης που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες οικογένειες στην Πάτρα παρουσίασε o πρόεδρος του Κοινωνικού Τομέα του Δήμου Πατρέων, Θόδωρος Τουλγαρίδης.

Οι μαθητές πιο πολύ παιδεύονται παρά εκπαιδεύονται

Δημήτρης Τσιριγώτης
Οι μαθητές μας παιδεύονται αλλά δεν εκπαιδεύονται δεν νιώθουν, ούτε βιώνουν τη μάθηση ελέγχονται αλλά δεν αυτοελέγχονται εκτελούν οδηγίες αλλά δεν αυτενεργούν πειθαρχούν αλλά δεν...