Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2016

Σχολικές εξετάσεις
Από τη Δευτέρα 21/03 μέχρι και την Παρασκευή 01/04 θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσοσομάθειας, για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή 11 & 12 Ιουνίου για τα επίπεδα Α, Β και  Γ στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.

Δικαιολογητικά

όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1) Ειδικό έντυπο «Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να εκτυπώνουν το ειδικό αυτό έντυπο και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr.
2) Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
3) Ενα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Για το επίπεδο Α (Α1 & Α2) είναι 60 ευρώ, για το επίπεδο Β (Β1 & Β2) είναι 80 ευρώ και για το επίπεδο Γ (Γ1 & Γ2) είναι 100 ευρώ.
4) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
5) Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο. Στην αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο αναφέρεται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
Στη Λήμνο, Ανδρο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Θήρα, Κω και Κάλυμνο, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εξεταστικά κέντρα

Στο έντυπο της αίτησης αναγράφονται οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα. Συγκεκριμένα για το επίπεδο Γ, εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν:
- Για την Αγγλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
- Για τη Γαλλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.
- Για τη Γερμανική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
- Για την Ιταλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
- Για την Ισπανική γλώσσα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ:
PDF iconΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2016

 Διαλεκτή Αγγελή
Πηγή: http://www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: