Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Γερμανία: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για παιδιά κάτω των 3 και τα Kindergarten

Γερμανία: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για παιδιά κάτω των 3 και τα Kindergarten
Στη Γερμανία υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου τα παιδιά κάτω από την ηλικία των τριών ετών μπορούν να παίξουν με παιδιά της ίδιας ηλικίας υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένων δασκάλων.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά, ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία,  να μάθουν βασικά πράγματα μέσα από το παιχνίδι.  Στα περισσότερα από τα προσχολικά προγράμματα περιλαμβάνοντα κατάλληλα για την ηλικία γεύματα, διαθέσιμος χρόνος για ύπνο καθώς και υπαίθριο παιχνίδι.
Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια λειτουργούν από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς και από εκκλησίες. Οι τιμές διαφέρουν σημαντικά και εν μέρει εξαρτώνται από το εισόδημα των γονέων ενώ ταυτόχρονα η διαθεσιμότητα είναι μικρή.
Για τα παιδιά άνω των τριών ετών υπάρχουν τα Kindergarten – ίσως είστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον όρο, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται επίσης στα αγγλικά. Στη Γερμανία, οι παιδικοί σταθμοί είναι για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών.
Όλο και περισσότερο, οι παιδικοί σταθμοί δίνουν την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να συμμετέχουν σε ενεργά παιχνίδια και να αναπτύξουν τις κοινωνικές του δεξιότητες. Οι τιμές ποικίλλουν ευρέως μιας και μερικά νηπιαγωγεία επιβάλλον απλά ένα ποσό στο τέλος της εκπαιδευτικής πορείας, ενώ άλλοι μπορεί να κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ ετησίως. 
Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: