Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Νέο, ενιαίο ολοήμερο δημοτικό από την επόμενη χρονιά...

Θα σχολούν στις 13.15, συνεδριάσεις διδασκόντων 13.15-14.00, ολοήμερο ως τις 16.00...
Νέο, ενιαίο ολοήμερο δημοτικό από την επόμενη χρονιά
Καταργεί όλους τους τύπους ολοήμερου σχολείου και ...