Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Εθνική συνείδηση και εκπαίδευση


Ο ​​Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος είναι από τους σημαντικότερους συγγραφείς της σύγχρονης Ελλάδας. Για μένα, μαζί με τον Ροΐδη, είναι οι αγαπημένοι του 19ου αιώνα. Σκέφτομαι δε πολλές φορές πως, τηρουμένων όλων των δυνατών αναλογιών,